Forside 2018-06-22T08:52:08+00:00
Ti tips til deg som har fått jobb
Deltidsansatt med arbeidslyst?
Trøbbel på jobben?
Vil du se på eller delta?

Oslo/Akershus Handel og Kontor gir sin fulle støtte til streikende ved Norse Production

Vi i Oslo/Akershus Handel og Kontor opplever at våre arbeidsgivere har blitt mer aggressive og vil at ansatte skal konkurrere seg imellom for å akseptere lavere lønn og avstå fra rettigheter. Derfor er det så viktig å ha tariffavtale slik at vi fagorganiserte lager et minstenivå som sikrer oss en lønn å leve av og en arbeidstid og arbeidsforhold å leve med. En tariffavtale gir oss også medbestemmelse og innflytelse, og muligheten til å oppnå bedre betingelser framover.

Dess flere som har tariffavtale desto mindre muligheter har arbeidsgiverne til å sette oss ansatte opp mot hverandre. Derfor er deres streik for

4. oktober 2017|

Privacy Policy Settings