Hjelp, jeg har fått jobb

Ti tips om dine rettigheter på jobben

Les mer her!

Deltidsansatt med arbeidslyst?

Vi jobber for at du skal få heltid

Les mer her!

Trøbbel på jobben?

Du trenger oss, vi trenger deg

Les mer her!

Vil du se på eller delta?

Du har rett til innflytelse på jobben

Les mer her!

Velkommen til 1. mai Youngstorget

Oslo/Akershus Handel og Kontor ønsker alle HK-medlemmer med familie velkommen til felles frokost i HK region Øst sine lokaler fra klokken 10.00. Adressen er Youngstorget 2B, 10. etg., inngang i Folketeaterpassasjen, bak Fiskeriet. Deretter samles vi bak avdelingens fane på Youngstorget klokken 11.30 for å gå i toget. Velkommen! Last

Samleside årsmøtedokumenter 2017

Åpen konferanse om Cuba 24. mars kl. 17-20

• En ny fase i den cubanske revolusjonen? • Hva innebærer den cubanske sosialismen?

Årsmøte 2017

Åpent for alle medlemmer i Oslo/Akershus HK Tid: Tirsdag 28. mars kl. 18.00 (enkel servering fra kl. 17.00) Sted: Statstilsattes Hus, Møllergata 10 (inngang Skråninga)