Det er vår i luften, og nok en gang tid for å avholde årsmøte i Handel og Kontor avdeling Oslo/Akershus. Nå har du mulighet til å lære mer om avdelingens arbeid, samt å velge nye representanter til de ulike organene våre. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.
 
Tid:      Lørdag 30.mars 2019, kl. 13:00.

Sted:   Statstilsattes hus, Møllergata 10, 0179 Oslo.

I forkant av møtet har vi invitert LO-leder Hans Christian Gabrielsen til å snakke om saker som er viktige fremover for HK og LOs medlemmer. Så dette må du bare få med deg!

DAGSORDEN ÅRSMØTET:

 1. Valg av dirigent og referent(er)
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Beretning
 4. Regnskap
 5. Revidert budsjett
 6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret
 7. Bevilgninger
 8. Forslag til vedtektsendringer
 9. Valg
 10. Innstille på avdelingens kandidater til regionens organer
   

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til avdelingsstyret innen 16. mars 2019. Forslag sendes til post@handelogkontor.org eller Oslo/Akershus HK, Møllergata 24, 0179 Oslo. Årsmøtedokumenter vil fortløpende legges ut på www.handelogkontor.org

Plakat til klubbtavla kan lastes ned her.

Grunnet matservering ønsker vi at du sender påmelding til årsmøtet innen 23. mars 2019 til post@handelogkontor.org. Gi også beskjed dersom du har noen allergier/dietthensyn.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Avdelingsstyret ved fagforeningsleder John Thomas Suhr