2 A - Virksomhetsplan avdelinga 2019 (til repskap høst 2019)