Innstilling fra avdelingsstyret på delegater til landsmøtet