Invitasjon til medlemsmøte om fagbrev på jobben - høsten 2018