Monica HekkvangMonica Hekkvang
sekretær (20 % stilling)
E-post: monica.hekkvang@handelogkontor.org
 Avdelingsstyret