Protokoll ekstraordinært årsmøte 7 septemeber 2016