Protokoll representantskapsmøte 26 september 2023 godkjent