Vedtekter Oslo-Akershus Handel og Kontor - vedtatt på årsmøtet 25.03.2023