Vedtekter Oslo-Akershus Handel og Kontor - vedtatt på årsmøtet 26.03.2022