Støtteuttalelse til de streikende ved HTH - Troms Kjøkken AS