Hele og faste stillinger – 6 timers dag / 30 timers uke for alle

Oslo/Akershus Handel og Kontor ønsker alle HK-medlemmer med familie velkommen til felles frokost i HK region Øst sine lokaler fra klokken 09:45. Adressen er Youngstorget 2B, 10. etasje, inngang i Folketeaterpassasjen, bak Fiskeriet.

Deretter samles vi bak avdelingens fane på Youngstorget klokken 11.15 for å gå i toget.

Last ned plakat til klubbtavla her.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Avdelingsstyret Oslo/Akershus HK