Tariffavtale er en felles arbeidsavtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Avtalen består av to deler. Hovedavtalen regulerer hvordan partene skal skikke seg, mens overenskomstene regulerer lønn og arbeidstid. Tariffavtalen kan sammenlignes med en kasse fylt med verktøy.  Tas disse verktøy i bruk på arbeidsplassen blir det enklere for partene å komme til enighet i konfliktsituasjoner.

Tariffavtalen er kollektiv, men gir deg individuelle rettigheter på toppen av minstebestemmelsene i loven. Noen eksempler er den femte ferieuka, avtalt minstelønn, AFP (avtalefestet pensjon) og fast månedslønn.

For å få tariffavtale er det lurt å snakke med de andre på arbeidsplassen. Er dere mange som velger medlemskap i HK, vil HK hjelpe dere med papirarbeidet, forhandle med arbeidsgiver og at avtalen opprettes.