John Thomas Suhr
leder
Epost: john.thomas.suhr@handelogkontor.org
Arbeidssted: Norli Universitetsgata
Charlott Pedersen
nestleder
Epost: charlott.pedersen@handelogkontor.org
Arbeidssted: Lampemagasinet Carl Berner
Charlotte Dyrkorn
sekretær
Epost: charlotte.dyrkorn@handelogkontor.org
Arbeidssted: Industri og Energi
Fawsi Adem
1. styremedlem
Arbeidssted: IKEA Furuset
Rozina Nazar
2. styremedlem
Arbeidssted: Travel Retail Norway

Mikael Kristoffersen
Kasserer
Arbeidssted: Coop administrasjon

Elise Stokken
3. styremedlem / leder av ungdomsutvalget
Epost: ung@handelogkontor.org
Arbeidssted: Kiwi Bogstad
Trine Dahlstrøm
4. styremedlem
Arbeidssted: Meny Drøbak
Oddbjørn Snekkerbakken
5. styremedlem
Arbeidsted: Ark Egertorget
Magnhild Sofie Otnes
1. varamedlem
Arbeidssted: Norsk Folkehjelp hovedkontor
Henrik Drivenes
2. varamedlem
Arbeidssted: Humanetisk Forbund / Frikjøpt leder HK Ung
Daniel Walter
3. varamedlem
Arbeidssted: OBOS

Ellen Merete Thollefsen

4. varamedlem
Arbeidssted: Zizzi

Kateryna Bilokin
5. varamedlem
Arbeidssted: IKEA Kundesenter

Morten Hermansen
6. varamedlem
Arbeidssted: Voice Norge