Forside2022-06-28T12:34:53+02:00

Støtte til de streikende for tariffavtale

Tariffavtaler utgjør selve fundamentet i den norske arbeidslivsmodellen. Norge har sammenliknet med andre land en høy organisasjonsgrad, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Gjennom medlemskap i en fagforening forhandler arbeidstakerne kollektivt om lønns- og arbeidsvilkår. Dette enten direkte med arbeidsgiver eller ved at arbeidsgiver er medlem i en arbeidsgiverforening. Forhandlingsresultatet fastsettes i en tariffavtale som hele bransjer forholder seg til.  

27. mars 2023|

Årsmøte til Oslo-Akershus HK støtter Ukrainas kamp for frihet og selvstendighet

Uttalelse

Vi fordømmer Russlands ulovlige og brutale invasjon av sitt naboland. Våre fagforeningskamerater på begge sider trekkes inn i en konflikt de ikke har bedt om, mange har mistet livet og det sivile samfunnet lider på alle mulige vis. Russland må legge ned våpnene og væpnede styrker trekkes ut.

Årsmøte til Oslo-Akershus HK ønsker en kraftfull humanitær innsats der Norge bidrar med økonomi og kompetanse i det viktige gjenoppbyggingsarbeidet som må komme i gang umiddelbart i et fritt Ukraina.

 

Vedtatt på årsmøtet 25. mars 2023

 

27. mars 2023|

Bilder fra aktiviteter i fagforeningen

Go to Top