Forside2021-11-11T13:13:26+01:00
Ti tips til deg som har fått jobb
Deltidsansatt med arbeidslyst?
Trøbbel på jobben?
Vil du se på eller delta?

Full støtte til de streikende i kultursektoren!

Fagforeningsstyret i Oslo Akershus Handel og Kontor har 20. september diskutert streiken blant medlemmer av Creo, NTL og Fagforbundet:

Vi registrerer at arbeidsgiver nå forsøker å løpe fra forsikringene som ble gitt ved overgang fra tidligere pensjonsordning, om at en ny pensjon skulle være både livslang og uten forskjellsbehandling av kjønnene. I ettertid ble hele kulturbransjen hardt rammet av smitteverntiltakene under corona. At arbeidsgiver nå forsøker å benytte situasjonen til å skyve usikkerhet også for fremtidig pensjon over på sine ansatte, framstår som meget usympatisk.

Arbeidsgiver tilbyr en ren fondsplassering gjennom innskuddspensjon, hvor hele risikoen er lagt på den ansattes skuldre, både

27. september 2021|

Bilder fra aktiviteter i fagforeningen

Go to Top