Forside2020-03-24T23:24:16+01:00
Ti tips til deg som har fått jobb
Deltidsansatt med arbeidslyst?
Trøbbel på jobben?
Vil du se på eller delta?

Tildeling av stipend for studieåret 2020/2021

Søknadsfrist 15. mai til LOs Utdanningsfond for medlemmer på NHO-avtalene

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3.5 i opplæringsloven. 

7. mai 2020|

En annerledes markering av 1. mai

Til deg som er medlem i Oslo/Akershus Handel og Kontor 

Selv om vi er i en vanskelig tid, hvor ingenting er som det pleier, så skal vi likevel stå sammen og kjempe for det vi tror på! Koronakrisen viser oss hvor viktig solidaritet er. Vi er alle avhengige av hverandre, alene er vi sårbare. Usikkerheten er stor, med mange permitteringer og oppsigelser, risiko for de som er på jobb, og bekymringer for våre nære. LOs 1. maislagord er “med trygghet for helse og arbeid”, noe vi alle kan tilslutte oss.

1. mai er arbeidernes

1. mai 2020|