Forside2022-06-28T12:34:53+02:00

Årsmøte Oslo-Akershus Handel og Kontor lørdag 16. mars kl. 1300

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Oslo-Akershus HK.

Tid: Lørdag 16. mars 2024, kl. 13:00. (Enkel servering fra kl 12:30)

Sted: Tillitsvalgtsenteret, Youngstorget 2B, 0181 Oslo
(Folketeaterpassasjen, inngang bak fiskebutikken og opp i 3. etasje)

DAGSORDEN ÅRSMØTE:

1. Valg av dirigent og referent(er)
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Beretning
4. Regnskap
5. Revidert budsjett
6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret to uker før årsmøtet
7. Bevilgninger
8. Vedtektsendringer
9. Valg

 

Forslag som kreves behandlet sendes post@handelogkontor.org innen lørdag 2. mars.

Årsmøtepapirene vil bli lagt inn her så snart de er klare.

Påmelding (mtp matbestilling) gjøres her

 

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Avdelingsstyret

19. februar 2024|

Full støtte til kampen for tariffavtale på Tesla i Sverige!

 

Oslo-Akershus Handel og Kontor støtter det svenske fagforbundet IF Metall i streiken for tariffavtale. 130 bilmekanikere på forskjellige verksted i Sverige står i bresjen og tar kampen, dette er en grunnleggende viktig streik for hele den nordiske arbeidslivsmodellen. Hvis Tesla får operere uten tariffavtaler åpner det for at andre internasjonale selskaper kan underminere den nordiske modellen, også i andre bransjer.

Faksimile FriFagbevegelse

29. november 2023|

Bilder fra aktiviteter i fagforeningen

Gå til toppen