Forside2022-06-28T12:34:53+02:00

Bli med på 1.mai-markering med fagforeninga!

Styret i Oslo-Akershus Handel og Kontor inviterer alle våre medlemmer med familie til den tradisjonelle frokosten på 1. mai. I tillegg til deilig mat, blir det hilsningstaler fra 2. nestleder i Handel og Kontor, Lena Reitan, samt fagforeningsleder, John Thomas Suhr.

17. april 2024|

Årsmøte Oslo-Akershus Handel og Kontor lørdag 16. mars kl. 1300

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Oslo-Akershus HK.

Tid: Lørdag 16. mars 2024, kl. 13:00. (Enkel servering fra kl 12:30)

Sted: Tillitsvalgtsenteret, Youngstorget 2B, 0181 Oslo
(Folketeaterpassasjen, inngang bak fiskebutikken og opp i 3. etasje)

DAGSORDEN ÅRSMØTE:

1. Valg av dirigent og referent(er)
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Beretning
4. Regnskap, Sluttprotokoll Kontrollkomiteen og Revisors beretning
5. Revidert budsjett
6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret to uker før årsmøtet
7. Bevilgninger 2024
8. Vedtektsendringer

19. februar 2024|

Bilder fra aktiviteter i fagforeningen

Gå til toppen