Forside2020-03-24T23:24:16+01:00
Ti tips til deg som har fått jobb
Deltidsansatt med arbeidslyst?
Trøbbel på jobben?
Vil du se på eller delta?

Resultatet i tariffoppgjøret er nå til uravstemning blant 26 000 HK-medlemmer bl.a. i varehandel

Forslaget til endringer i tariffavtalen inneholder fjerning av 12-timers regelen, og økte UB-satser til alle på søndager (fra 18 lørdag). Men vårt viktigste krav om forskuttering og full lønn under sykdom ble ikke innfridd. Vi anbefaler derfor å stemme nei til meklingsforslaget.

I mange bedrifter er ordninger med full sykelønn vanlig for alle, hos andre gjelder det bare for ledere og høytlønnede, hos atter andre gjelder det ikke for noen. Koronasituasjonen denne våren viser at

21. september 2020|
Go to Top