Oslo-Akershus Handel og Kontor med over 19.000 medlemmer er Norges største fagforening.

Avdelingen vokser stadig, men vi har plass til flere på laget. Derfor jobbes det for tiden systematisk med organisering av nye medlemmer. Arbeidet gjøres i hovedsak i avdelingens egen regi men også i samarbeid med andre avdelinger og forbund.

Oslo-Akershus Handel og Kontor bistår medlemmer og tillitsvalgte i planlegging og gjennomføring av årsmøter samt etablering og utvikling av klubbstyrer. Målet for arbeidet er å styrke eksisterende tariffavtaler og inngå nye avtaler.

Handel og Kontor har medlemmer innenfor følgende fag- og yrkesområder i privat sektor:

  • Dagligvare- og detaljhandel
  • Finansielle tjenester og eiendomsforetak
  • Alle typer kontoransatte og administrativt personale
  • Ledere og administrativt ansatte i alle typer bedrifter
  • Kunnskapsbedrifter, IKT/media, avis og forlagsbransje
  • Logistikk og lagervirksomhet
  • Reiselivsbransje, byråer, fly og taxi
  • Ansatte innen interesseorganisasjoner, fagbevegelsen, ulike forbund og hovedsammenslutninger
  • Advokatansatte

Ansatte

Avdelingsstyret

HK Ung