Runa_Bolstad_LaumeRuna Bolstad Laume er ansatt i et organiserings- og verveprosjekt i avdeling Oslo/Akershus HK. 

Runa har tidligere jobbet som koordinator i deltidsprosjektet i regi av HK og Virke, hvor det ble prøvd ut metoder for å få flere ansatte over i heltidsstillinger gjennom partssamarbeid i flere bedrifter. Runa har selv bakgrunn fra varehandel.

Hun går fra jobben som fylkessekretær i Norsk Revmatikerforbund i Oslo-Akershus, og starter i jobben for HK i midten av august.