Åpent for alle medlemmer i Oslo/Akershus HK

Tid: Tirsdag 28. mars kl. 18.00 (enkel servering fra kl. 17.00)

Sted: Statstilsattes Hus, Møllergata 10 (inngang Skråninga)

               DAGSORDEN ÅRSMØTET:         

  1. Valg av dirigent og referent(er)
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Revidert budsjett
  6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret
  7. Bevilgninger
  8. Forslag til vedtektsendringer
  9. Valg
  10. Innstille på avdelingens kandidater til regionens organer

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til avdelingsstyret innen 14. mars.  Forslag kan sendes til post@handelogkontor.org, eller Oslo/Akershus HK, Møllergata 24, 0179 Oslo. Grunnet matservering/lokaler setter vi pris på påmelding til samme adresse innen torsdag 23. mars.

Årsmøtepapirer vil på forhånd bli lagt ut på www.handelogkontor.org

Årsmøteplakat 2017