Årsmøte i Oslo/Akershus Handel og Kontor avholdes i Statstilsattes Hus i Møllergata 10 (inngang i Skråninga, mellom Møllergata og Torggata) onsdag 25. mars kl. 18:00. 

Møtet er åpent for alle medlemmer i Oslo/Akershus Handel og Kontor.

Det startes med medlemsmøte om handels- og investeringsavtalene TTIP og TISA som framforhandles i det skjulte.

Se innkallingen til årsmøtet her