Globaliseringskonferansen arrangeres i Oslo og er et møtested for alle som vil lære mer om globale forhold, urettferdighet og nye løsninger på mange av problemene vi ser i verden i dag.

Globaliseringskonferansen består av over 60 programposter, 120 innledere og 4 forskjellige lokaler. Det blir både politisk og kulturelt program, med et bredt spenn av temaer, blant annet miljø, økonomi, feminisme og selvsagt årets hovedtema: grenseløs.

Fredag 28. oktober arrangerer Oslo/Akershus Handel og Kontor arrangerer møtet “Gradvis avvikling eller nyorganisering – tid for ny faglig strategi”. Der setter vi fokus på fagbevegelsens utfordringer og hva som bør være vår strategi framover i møte med økende arbeidsledighet, krise i Europa og aggressive arbeidsgivere. John Thomas Suhr fra HK og Tellef Hansen (tidligere DeFacto) vil innlede.

Avdelinga sponser konferansepass for alle som ønsker å delta. Meld deg på til rbl@handelogkontor.no innen mandag 24. oktober. Gi beskjed om du bare vil delta på deler av konferansen/vårt møte.

I tillegg til vårt eget møte kan programmet friste med konserter med: Razika, Sandra Kolstad, Poing og Maja Ratkje.

Facebook for mer info her: https://www.facebook.com/events/1828053664104830/

Hele programmet kan dere finne her: http://globalisering.no/program