Vil du være med på Manifest årskonferanse og klimakonferansen «Broen til framtiden»? Da er det mulig å søke om å få dekket deltakeravgiften. 

Årsmøtet i fjor vedtok å avsette midler slik at medlemmer som ønsker å delta på relevante konferanser og arrangementer skal ha mulighet til det.

Avdelinga kommer nå til å delta på Manifest sin årskonferanse og på klimakonferansen Broen til framtiden, og vi inviterer medlemmer av avdelinga til å bli med.

Manifests årskonferanse

Konferansen holdes tirsdag 3. mars på Sentrum Scene.

→ Les mer om årskonferansen her

Klimakonferanse

Fredag 13. mars avholdes klimakonferansen «Broen til framtiden», bl.a. i regi av Fagforbundet og NTL.

→ Les mer om «Broen til framtiden» her

Dekning av deltakeravgift

Ønsker du å søke om dekning av deltakeravgiften sender du epost til post@handelogkontor.org.

Det er et begrenset antall vi kan betale for. Så ikke vent med å søke om du har lyst til å være med.