LOs distriktskontor Oslo/Akerhus og LOs distriktskontor Østfold har gleden av å invitere til «Kvinner kan»-kurs lørdag 10. oktober på Sørmarka. Søknadsfristen er 15. september.

«Kvinner kan» er et kursprogram som har som mål å øke kvinners selvfølelse, mestringsevne, bevissthet om egen styrke og motivasjon for deltakelse.

Dette kurset vil spesielt fokusere på alt fra det å ta ordet i ulike møter, til å delta aktivt i organisasjons- og forretningsliv og ha innflytelse på samfunnsutviklingen. Kvinnene skal lære å få økt oppslutning og gjennomslag for saker de kjemper for, bygge allianser og utvikle nettverk.

Du kan også ta med barna dine denne dagen. De må være så store at de er bleiefrie og at de kan være sammen med ukjente mennesker hele dagen. Framfylkingen vil ha aktiviteter ute for barna hele dagen. I pauser og etter endt kurs har man selv ansvar for barna.

Er du usikker på om dette er kurset for deg, så ta kontakt med oss. Du som deltok på kurs i 2014 er også velkommen til å delta da det vil være mye nytt og andre vinklinger.

Innledere er Siri Hov Eggen og Gry Haugsbakken.

Høres dette interessant ut? Du kan laste ned og sende inn søknadsskjema i PDF-format eller søknadsskjema i Word-format.

Kursplass bekreftes kort tid etter søknadsfristen.

Kurset er gratis. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av LO, dette må avtales med eget forbund i forkant av kurset.