LOs sommerpatrulje har en lang historie bak seg og vi gjentar suksessen også i år. Patruljen henvender seg til unge arbeidstakere og retter søkelyset mot rettigheter og plikter i arbeidslivet. Til dette oppdraget trenger vi deg på laget!

Som deltaker på sommerpatruljen får du:

  • Spennende, lærerike og utfordrende dager
  • Bli kjent med nye mennesker
  • Kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet
  • Nyttig erfaring med fagforeningsarbeid
  • Opplæringen du trenger for å kunne delta
  • Hjelpe andre med å få det bedre på jobben

Er du medlem i HK og deltaker på sommerpatruljekurs, dekker HK  tapt arbeidsfortjeneste og eventuelle andre kostnader for deg. Velg en alternativ kursdag:

  • Onsdag 3. juni klokken 9- 16
  • Lørdag 6. juni klokken 10 – 16
  • Tirsdag 9. juni klokken 16 – 2030 

Mer informasjon og påmelding her.