I 2018 har 57 medlemmer av fagforeningen deltatt på lynkurs for deg som er ny tillitsvalgt eller som ikke har vært på kurs på en stund. Det er også mulig å delta dersom du er medlem som vil være aktiv. Kurset varer i fem timer, inkludert matpause og du får refundert dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter. Etter gjennomført lynkurs skal du ha fått innsikt i noen begreper, litt kjennskap til organisasjonen vår, tillitsvalgtes rolle og arbeidsoppgaver, vite litt om lover og avtaler. Ikke minst treffer du andre medlemmer! Etter lynkurs kan du gå videre på trinnskoleringen vår.

Følg med på Handel og Kontors nettside her for å finne andre kurs som arrangeres av region øst.

Fagforeningen avholder lynkurs for deg på alle typer andre arbeidsplasser onsdag 30.1.kl. 10.00 til 15.00. Kurset settes opp i Oslo sentrum. Meld deg på, ta gjerne med en kollega!

Er du tillitsvalgt i Coop eller Norsk Butikkdrift? I januar holder vi lynkurs spesielt for dere. Tirsdag 15.januar i Kolbotn kl. 10.00-15.00 og onsdag 16.januar i Møllergata 24. kl. 16.30 til 21.30. Mona Trøber Schmidt er hovedtillitsvalgt i Coop øst og Jorunn Martinsen er tillitsvalgt i Norsk Butikkdrift og begge er aktive i Coop bransjegruppe og fagforeninga i Oslo Akershus og blir med på kurset.

Vil du bli med? Kontakt oss snarest og si hvem du er og hvor du jobber og hvilken dato du vil stille til post@handelogkontor.org