Vi er flere fra avdelingsstyret i fagforeninga som reiser på årets Trondheimskonferanse i regi LO i Trondheim nå siste helga i januar. Vi har også i 2019 satt av en pott på budsjettet på for å dekke deltagelse på forskjellige relevante arrangementer, etter søknad fra medlemmer også utenfor styret. Til Trondheimskonferansen dekker vi deltageravgiften.

Er du interessert i å være med så send en kortfattet søknad til: post@handelogkontor.org

Medlemmer av Oslo Akershus HK som deltar inviteres med ut å spise sammen med oss fredag kvelden. Og så ønsker vi at HK-medlemmer som deltar på konferansen opplyser at de er HK-medlemmer (ved påmelding, på talerstolen o.l.).

Mer informasjon om Trondheimskonferansen finnes i vedlegget, og ved å følge denne linken.