Avdelingsstyret i Oslo/Akershus HK oppfordrer til boikott av SodaStream. Selskapet lager brusmaskiner i en israelsk bosetting i det okkuperte Palestina. 

Avdelingsstyret i Oslo/Akershus HK krever at SodaStream flytter all produksjon ut av bosettingene.

Styremøtet i Oslo/Akershus HK bevilga 7. oktober 3.500 kroner til havnearbeidernes «bøtefond» i forbindelse med havnearbeiderkonflikten.