«Produktivitet – på hvem sine premisser?» er tema i Møllergata 24, hos LO i Oslo, lørdag 18. oktober kl. 1000-1430. Med vår forbundsleder Trine Lise Sundnes og en rekke innledere fra LO. 

Debatt om hvordan vi kan møte regjeringens strategi bak kommisjonen. I Danmark har denne blitt brukt til å legitimere privatisering, avregulering – og til og med søndagsåpne butikker!

Arrangør: LO i Oslo og NTL Universitetet i Oslo. Møtet er gratis. Påmelding til post@lo-oslo.no innen 15. oktober.

Les mer om møtet her