IKEAs ledelse har varslet at de vil tilsidesette partssamarbeidet med de ansattes tillitsvalgte og starte opp søndagsarbeid med bruk av uorganisert arbeidskraft 9. september.

Til tross for fine ord om viktigheten av et organisert arbeidsliv gir Virke ikke bare IKEAs ledelse støtte i deres avgjørelse om å starte opp arbeidet til tross for at det foreligger en uavklart tvist om lovligheten. De har også gitt IKEAs ledelse støtte i å ilegge tillitsvalgte forbud mot å bruke – verken tillitsvalgtes arbeidstid eller de ansattes arbeidstid – på å organisere de ansatte i fagforeningen

Det er Handel og Kontor som har tariffavtale som gjelder for kundesenteret hvor bedriften nå vil igangsette søndagsarbeid. Det er tvist om både lovligheten av søndagsarbeidet iht. Arbeidsmiljøloven, og brudd på regler om oppsigelsestid og forhandling med tillitsvalgte før endringer av arbeidstidsrammene. LOs juridiske avdeling har varslet Virke at de nå vil levere stemning for retten

I festtalene anerkjenner både IKEA og Virke fagorganisering som en grunnleggende forutsetning for den nordiske samfunnsmodellen, men i praksis opplever ansatte stadig oftere angrep på opparbeidede rettigheter og undergraving av fagorganisering og deres tillitsvalgtes rolle i bedriftene. Dette ønsker de ikke oppmerksomhet rundt

Vi innkaller derfor LO-fagforeningene i området til fanemarkering:

Tid: Søndag 9. september fra kl. 09:30 (arbeidstids start er planlagt til kl. 10:00)

Sted: IKEAs kundesenter Billingstadsletta 18, 1396 Billingstad. Rødt murstensbygg med Flisekompaniet i første etasje.

Se vedlagte brev som også kan lastes ned herfra.