I Norge er 70 % av alle ansatte omfattet av tariffavtale. Men ledelsen i Foodora mener tydeligvis at i «det nye arbeidslivet» så skal en ikke ha de rettighetene som resten av oss tar som en selvfølge. Nå har de ansatte fått nok, og fra i dag er de første 100 sykkelbudene tatt ut i streik med krav om opprettelse av tariffavtale.

Leder av Oslo Akershus Handel og Kontor, John Thomas Suhr, deltok på streikemøte i dag hvor han poengterte hvor viktig denne streiken er for framtiden for hele det norske arbeidslivet.

Vi er 17 000 HK-medlemmer i Oslo Akershus som nå må vise vår solidaritet på de måter vi kan:

  • Et av fagbevegelsens våpen i konflikt er å ikke benytte tjenestene til en bedrift når våre kamerater der er i streik. Jo raskere bedriften merker de økonomiske konsekvensene av en streik, jo raskere kan partene finne en løsning.
  • Ta en tur innom streikevaktene med kaffe, bakverk eller annet for å vise deres støtte. Høre om det er noe annet praktisk de streikende trenger hjelp med for stå i konflikten så lenge som nødvendig (f.eks. et sted å varme seg ved regn, spise lunsj, benytte toalett eller lignende). Det som virkelig varmer er å tilby seg å stå streikevakt sammen med de ansatte.
  • Følg med på hva som skjer og møt opp til markeringer som vil komme: https://www.facebook.com/oslotransport
  • Legg igjen støtte til de streikende på bedriftens Facebook-side: https://www.facebook.com/foodora.no

 

Les mer om streiken her: https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte