Oslo – Akershus Handel og Kontor feiret sine 25 og 40-års jubilanter fra 2020 og 2021 i slutten av november i fjor. Alle våre jubilanter får utdelt nål og diplom i jubilantåret. 

Denne gangen har vi enda ikke mottatt de nye diplomene fra Handel og Kontor sentralt. Vi har purret opp og forbundet har sjekka med leverandøren. Vi har ikke fått leveringsdato for diplomene enda, men vil sende ut diplom og nål til våre jubilanter så snart vi mottar de. 

Vi beklager forsinkelsen.