Arild Rønsen i Klassekampen forslår søndagsarbeid i butikker i bytte mot høye søndagstillegg. Vår fagforeningsleder svarer at de eneste betydelige aktører som ønsker generell søndagsåpent, Thon og Reitan, ikke har en eneste butikkansatt på lønningslista. Klikk på bildet:

Facebook illustrasjon med link 2