Ti tips til deg som har fått jobb:

  • Du skal ha arbeidsavtale
  • Du skal ha fast arbeidstid
  • Du skal vite når du skal jobbe
  • Du skal ha ferie
  • Du skal ha lønn til fast tid
  • Du skal ha overtidsbetaling
  • Du skal ha lønn under sykdom
  • Du har rett på lønn når barnet ditt er sykt
  • Du skal ha lik lønn for likt arbeid
  • Du må ikke finne deg i diskriminering