Oslo/Akershus Handel og kontor er landets største fagforening.

De vet best hvor skoen trykker de som har den på. Derfor løses problemer best der de oppstår. Gjennom kurs og kompetanseheving utruster HK medlemmene med verktøy som gjør dem i stand til å løse hverdagskonflikter selv. Det gir kortreiste og effektive løsninger.

Ved mer krevende konflikter kan du få bistand fra HK ved for eksempel usaklig oppsigelse, eller ved andre tvister i arbeidsforholdet. HK kan bistå HK-medlemmer og HK-tillitsvalgte med å løse konflikter og utvikle gode arbeidsvilkår på arbeidsplassen. 

Du trenger oss og vi trenger deg!

Meld deg inn Handel og Kontor her og nå