Hovedformålet til arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Gjennom loven har du som ansatt adgang til innflytelse på beslutninger. Loven gir regler for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Formålet er økt kunnskap og imitativt fra de ansatte slik at det oppleves trygt og forutsigbart på jobb.

Les mer om din rett til innflytelse i arbeidsmiljøloven

Loven er et minstekrav. Men er du fagorganisert og omfattet av tariffavtale, er du ytterligere styrket.

Tariffavtalen sier at ledelsen så tidlig som mulig skal drøfte omlegginger av betydning for deg og dine kolleger. Omleggingene kan være nær sagt hva som helst for eksempel arbeidstidsordninger, omorganiseringer, kontrolltiltak, flytting eller nye datasystemer.

Lov- og avtaleverket ligger der. Det er opp til deg og dine kolleger å ta det i bruk. Vi i Handel og kontor kan hjelpe deg i gang.

Les mer om dine rettigheter i overenskomstene