HK streiker for innsynsrett og lønn for alle ansatte i arbeiderbevegelsen, og tirsdag 25. november kl. 1200 blir det fanemarkering på Youngstorget. 
Et viktig prinsipp for LO er tillitsvalgtes rett til innsyn i relevante lønnsopplysninger. Nå krever HK en utfyllende lønnsstatistikk for alle ansatte i arbeiderbevegelsen. Arbeidsgiverforeningen AAF innrømmer at statistikkgrunnlaget kunne vært bedre, men nekter allikevel HK fullt innsyn.

Nå er det på tide å tette igjen gapet, HK aksepterer ikke at lønnsforskjellen mellom de lavest lønnede og de høyest lønnede fortsetter å øke. Innsyn er helt vanlig og ikke minst nødvendig, fordi det gir grunnlag for å føre reelle lønnsforhandlinger og en rettferdig lønnspolitikk.

HK tar kampen på vegne av en samla norsk arbeiderbevegelse. AAF har satt troverdigheten til arbeiderbevegelsens arbeidsgivere på spill, og HK streiker for at alle tillitsvalgte med hevet hode kan kreve innsyn i lønn!

LO i Oslo oppfordrer fagforeningene til å slutte opp om fanemarkeringen tirsdag 25. november kl. 1200 på Youngstorget.

Appeller ved:

  • Roy Pedersen, LO i Oslo
  • HKs valgte ledelse
  • Hallvard Berge fra bransjerådet HK Fagbevegelse

Kulturelt innslag:

  • Gatas Parlament og allsang under ledelse av Janne Hegna

Ta med fagforeningsfaner og møt fram!

Det er viktig at så mange fagforeninger som mulig er representert på markeringen. Vi må vise at vi i fellesskap slår ring om arbeidstakernes rettigheter. Vi aksepterer ikke lønnsgapet i arbeiderbevegelsen!