Innkalling til representantskapsmøte i Oslo Akershus HK

Tid: Tirsdag 20. september kl 1800 (Enkel servering fra 1730)

Sted: Våre nye lokaler: Youngstorget 2B, 3. etasje, Operapassasjen inngang bak fiskebutikken

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Budsjett og handlingsplan for 2023
  3. Eventuelle saker innkommet avdelingsstyret

 

Alle medlemmer er velkomne, men kun valgte representanter med møteplikt har stemme-, samt tale- og forslagsrett.

Forslag som ønskes behandlet må sendes post@handelogkontor.org innen tirsdag 13. september. Sakspapirene til representantskapet blir lagt ut på denne siden og sendt ut til representantene på e-post etter styremøtet den 15. september.