LOs distriktskontor Oslo og Akershus arrangerer i samarbeid med Sparebank1 Oslo og Akershus gratiskurs for unge tillitsvalgte i våre bank og forsikringsavtaler. Dette er en grundig skolering i fordelsprogrammet vårt, og nyttig kunnskap for våre tillitsvalgte som skal rekruttere på sine arbeidsplasser og andre steder. Kurset finner sted på DFDS Oslo-København-Oslo 23.-25. september, og søknadsfristen er satt til 29. august.

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av LO, dette må avtales med forbundet i forkant av kurset.

Dato: 23.-25. september
Oppmøte: Folkets Hus i Oslo 08:30
Søknadsfrist: 29.august
Gratis

Mer informasjon finner du her.

Ved stor pågang vil det prioriteres en tillitsvalgt per forbund, men ved få påmeldinger vil også ordinære medlemmer få anledning til å delta. 

Søknad og eventuelle spørsmål kan sendes til osloakershus@lo.no.