Skeive og streite – store og små. Vis at du bryr deg!

Møt opp på Oslo pride parade lørdag 27. juni klokken 13:00 i Platous gate på Grønland.

Les mer på: http://www.oslopride.no/