Vi oppfordrer alle medlemmer som har mulighet til å stille opp på Youngstorget tirsdag 23. september kl. 14:00 for å protestere mot Høyre/Frp-regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven. Vi vil være der med avdelingens fane. 

Åpnes det for en generell adgang til midlertidige ansettelser i 12 måneder, vil det ikke som høyresiden hevder trylles fram nye jobber. Isteden vil de som før ble ansatt fast, nå først gå 12 måneder med ufriheten som følger med en arbeidsgiver som står fritt til å sette deg på gata. Færre faste stillinger og mer midlertidighet øker utryggheten for ansatte, og skaper et klima hvor folk ikke tør å si i fra, og hvor terskelen for å fagorganisere seg vil øke. Uten fast jobb får en ikke lån til egen bolig.

I tillegg ønsker Høyre/Frp-regjeringen å svekke begrensningene av hvor mye søndagsarbeid vi kan bli pålagt. Dette er et viktig skritt på veien til søndagsåpne butikker.

En rekke fagforeninger tar ut medlemmer i politisk streik for å delta på denne markeringen. Ønsker din klubb å markere dere på denne måten så ta kontakt med avdelingen for å koordinere dette: post@handelogkontor.org

På den offisielle web-siden for markeringa kan du lese plattformen til den politiske streiken, få mer informasjon om LOs syn og om hvordan du selv kan bidra: www.ForsvarAML.no