Oslo/Akershus Handel og Kontor viste støtte på en korona-tilpasset demonstrasjon foran Stortinget i dag. Regjeringa ser ut til å skal behandle EUs fjerde jernbanepakke i Stortinget før sommeren!

For å overholde smittevernreglene var det maks 50 deltakere som kunne delta i demonstrasjonen, noe Norsk Lokomotivmannsforbund som arrangør administrerte med invitasjon og påmelding i forkant:

«Høring til Stortingsproposisjonen er 18. mai så her går det fort i svingene. Den 19. mai skal Stortingets transportkomité se på datoer for behandling. Så korte frister av så inngripende politikk og fullstendig mangel på respekt for demokratiet viser oss en regjering som i praksis har satt demokratiet til side og gitt seg selv utvidete fullmakter. De vil presse denne pakka gjennom, i en tid hvor motstand slik vi er vant med ikke lar seg gjennomføre. Vi kan ikke dele ut løpesedler, vi kan ikke arrangere demonstrasjoner med store folkemengder og lengre politiske streiker vil også være uheldig.»

På fanemarkeringa deltok 17 faner og 50 fagforeningskamerater (med en meters avstand) i den symboltunge markeringen.

Demo180520

Oslo/Akershus Handel og Kontor i solidaritet med Lokomotivpersonalets Forening i Oslo