Deltidsarbeid - møte 14. oktober 2014 - bildeLOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Oslo og Akershus inviterer til møte om deltidsarbeid tirsdag 14. oktober kl. 1700 på LOs distriktskontor Oslo og Akershus, Hammersborggata 9. 

– Mannen min tjener nok.

– Kvinner som jobber deltid velger det selv fordi de ønsker mer fritid og tid til egenpleie.

– Deltidsarbeid gjør det mulig for kvinner å kombinere familie- og arbeidsliv slik at mennene kan jobbe fulltid og overtid.

Kjenner du deg igjen i disse utsagnene? Ikke vi heller.

Hvem har skylden for deltidskulturen – individet eller arbeidslivet? Hvordan fungerer samspillet mellom lover og tariffavtaler? Eksisterer de stereotypiske kjønnsrollemønstrene fortsatt?

Se invitasjon til møtet her

Påmelding til osloakershus@lo.no innen 5. oktober.