Vi har mange medlemmer som merker koronapandemien hardere enn de fleste, bl.a. alle våre medlemmer på Gardermoen. NAV har nå åpnet jobbsenter rett ved flyplassen, til støtte for alle de som mister jobben eller går langvarig permittert.

Følgende mail har blitt sendt ut av NAV til alle virksomheter på og rundt Oslo lufthavn: 

Covid 19-pandemien har ført til ekstra store utfordringer for bedrifter og ansatte på og rundt Oslo lufthavn. Situasjonen vil være uforutsigbar og usikker i lang tid. NAV ønsker å være lett tilgjengelig for ansatte som er berørt, og har derfor åpnet et jobbsenter på flyplassen.

Jobbsenteret vil være et supplement til NAV-kontorene og være en veiviser til våre tjenester. Det vil være bemannet av rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter og NAV Jobbservice Øvre Romerike.

Enkeltvedtak og personlig oppfølging vil fortsatt håndteres av NAV-kontorene.

Jobbsenteret holder til i lokalene hos Park Inn by Radisson Oslo Airport, 2. etg i Flyporten, rom 24 , og er åpent hverdager fra 1000 – 1400.

Vedlagt følger et informasjonsskriv som vi ber dere distribuere ut til alle ansatte som blir berørt av permittering/nedbemanning, slik at alle blir kjent med tjenesten. Vi håper mange vil benytte jobbsenteret og at vi kan være til hjelp i en vanskelig situasjon.

Om dere som arbeidsgiver har lyst til å besøke oss, er det også selvfølgelig veldig hyggelig.

 

Vennlig hilsen

NAV Jobbservice Øvre Romerike

 

NAV har åpnet jobbsenter på Oslo lufthavn

Kontakt med NAV direkte ved å klikke her