Vi inviterer alle nye medlemmer til samling. Dette er et innføringskurs og er tilgjengelig for alle Handel og Kontors medlemmer i Oslo og Akershus.

Kurset tar bl.a. opp hva HK er og står for, hvordan gjøre seg gjeldende i klubben på arbeidsplassen, i avdelingene og regionen, kontingent og medlemsfordeler.

Du kan velge mellom følgende kursdager; 

  • Mandag 24. oktober (kl. 17-21)
  • Lørdag 5. november (kl. 10-15)
  • Tirsdag 8. november (kl. 09-14)

 

Kursene avholdes i Handel og Kontor Oslo-Akershus sine lokaler i 3.etasje i Youngs gate 2B, 0181 Oslo (inngang via Folketeaterpassasjen). På ringeklokken står det HK Oslo / Akershus.

Påmelding til post@handelogkontor.org.