I år avholder vi ekstraordinært årsmøte 25. mars klokken 19.00. Innkalling med saksagenda er utsendt. 

Klikk her for å melde deg på. 

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes ihht. normalvedtektene § 5.7

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 25 % av medlemmene forlanger det. Forbundsstyret kan også forlange innkalt til ekstraordinært årsmøte. På det ekstraordinære  årsmøtet kan bare behandles saker som har vært foranledning til innkallingen. Slikt årsmøte innkalles med minst 2 dagers varsel.