Det inviteres torsdag 6. november kl. 1800 til Kulturhuset på Youngstorget, hvor det hver måned arrangeres politisk pub. Denne gangen er temaet kampen om åpningstiden. 

Her kan en møte John Thomas Suhr, leder Oslo/Akershus HK, sammen med Janne Ottersen Fraas, nestleder i Frisørenes fagforening, og Fawsi Adem, klubbleder på IKEA Furuset.

Stein Stugu fra De Facto skal forklare hvilke konsekvenser endringene i arbeidsmiljøloven får for søndagsarbeid. Ingrid Wergeland fra Manifest vil være ordstyrer.

Arrangører er LO i Oslo, Manifest, For Velferdsstaten og De Facto.

Les mer om møtet her