MØTEPLIKT FOR REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER
ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER           

TID:       Tirsdag 25. september kl. 18.00 (enkel servering fra kl. 17.00)

STED:    Møllergata 24, 0179, 9. etg. I LO i Oslo sine lokaler

Julia Rosseland Hansen og Geir Tegler fra regionskontoret kommer for å prate om organisering.

                DAGSORDEN REPRESENTANTSKAP:    

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Budsjett og virksomhetsplan 2018
  3. Eventuelle saker innkommet avdelingsstyret innen en uke før representantskapsmøtet

Kun representantskapets medlemmer har stemmerett i representantskapsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på representantskapet må være innkommet til avdelingsstyret innen tirsdag 18. september.
Forslag kan sendes til post@handelogkontor.org, eller Oslo/Akershus HK, Møllergata 24, 0179 Oslo. Komplette sakspapirer ettersendes etter avdelingsstyrebehandling, samt legges ut på www.handelogkontor.org

Forfall meldes: post@handelogkontor.org