Representantskapsmøtet avholdes i HK Regions Østs lokaler, Youngstorget 2 B. Vi begynner med matservering kl. 1700 og medlemsmøte kl. 1730. Etter medlemsmøtets slutt avholdes representantskapsmøtet. 

Dagsorden for representantskapsmøtet (klikk på lenkene for å laste ned saksdokumentene):

  1. Godkjenning av dagsorden og konstituering
  2. Revidert budsjett 2014
  3. Budsjett 2015 og handlingsplan 2015
  4. Nedsettelse av valgkomité 2015