DAGSORDEN AVDELINGAS ÅRSMØTE TIRSDAG 28. MARS KL 1800, STATSTILSATTES HUS:

1. Valg av dirigent og referent(er)

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Årsberetning 2016

4. Regnskap 2016

5. Revidert budsjett 2017

6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret

7. Bevilgninger

8. Forslag til vedtektsendringer

9. Valg

10. Innstille på avdelingas kandidater til regionens organer

Uttalelser: