Avdelingas valgte landsmøtedelegater er innkalt til forberedende møte før regionens mini-landsmøte for å gå igjennom saker til behandling: TIRSDAG 30. AUGUST KL 1700 (enkel servering fra kl 1600) i Møllergata 24.

Meld eventuelt forfall til post@handelogkontor.org

Last ned og ta med sakspapirer herfra: http://www.hkinfo.no/Nyheter-og-presse/2016/Landsmoetedokumenter

Plakat til oppslag finner du her.