Fanemarkering - Oslo 19. juni 201419. juni deltok avdeling Oslo/Akershus HK sammen med nesten 80 faner fra foreninger, LO-avdelinger og forbund i en kraftfull markering mot Høyre/FrP-regjeringens angrep på retten til fast ansettelse, og svekkelse av vernet mot søndagsarbeid og gratis overtid! 

Avdelingens fane sammen med Trondos-klubben og avdeling Sør-Trøndelag HK.

Hvis lovforslagene framlagt av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) vedtas av Stortinget, så kan hovedregelen i praksis bli midlertidig ansettelse i et år, før arbeidsgiver vurderer ordinær ansettelse. I tillegg foreslås det åpning for lavere lønn til vikarer, noe den forrige regjeringen forbød. Samt svekkelse av fagforeningens mulighet til å gå til søksmål ved misbruk av innleie fra vikarbyråer.

I tillegg må vi regne med at de nye dårligere begrensningene som bevares vil bli uthulet av kreative arbeidsgivere. På samme måte som dagens hovedregel om fast ansettelse på heltid blir utfordret av utstrakt bruk av deltid i varehandel. Om store deler av de ansatte nå kommer i en situasjon hvor arbeidsgiver kan gi deg sparken uten grunn, vil retten til å fagorganisere seg og si i fra om urimelighet på jobben effektivt uthules.

Nå starter for alvor kampen om arbeidsmiljøloven og maktforholdene i norsk arbeidsliv! Flere pratet om politisk streik under markeringen.

Les mer på FriFagbevgelse.no